Urząd Miejski w Orzyszu

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Miejsce załatwienia sprawy

1.Wniosek o nadanie numeru porządkowego- do uzyskania w Refer acie Rozwoju Gospodarczego i Promocji pokój 22

Wymagane dokumenty

2.Załączniki
-mapa zasadnicza z naniesioną inwentaryzacją budynku
-zgłoszenie budynku do użytkowania lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie ze Starostwa Powiatowego w Piszu.

Gdzie odebrać formularze:

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji pokój 22.

Opłaty:

0płata skarbowa w znaczkach skarbowych:
-za zawiadomienie - 11,00 zł
-za każdy załącznik do wniosku- 0,50 zł (znaczki dostępne w kasie urzędu).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:

Przed wydaniem zawiadomienia o nadanie numeru należy zgłosić budynek do opodatkowania (Referat Finansowy pokój 17).

Podstawa prawna:

Art.9 ust.1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934r. O ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości (Dz.U. Z 1934 Nr.94,poz.850
z późn.zm.) oraz § 1rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia
25 czerwca 1968r w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.U.z 1968r Nr.23, poz.151).

Opracował

Jadwiga Gąsiewska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Jadwiga Gąsiewska

Data sporządzenia

poniedziałek, 7 lip 2003 09:54

Data zatwierdzenia

wtorek, 9 gru 2003 08:47
Data dodania: poniedziałek, 7 lip 2003 09:54
Data upublicznienia: wtorek, 9 gru 2003 08:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 wrz 2007 11:02
Opublikował(a): Jadwiga Gąsiewska
Zaakceptował(a): Teresa Tarka
Artykuł był czytany: 1309 razy