Urząd Miejski w Orzyszu

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 28, II piętro

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Gdzie odebrać formularze:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów można odebrać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 28, II piętro

Opłaty:

Wolne od opłat za wydanie decyzji

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Zezwolenie odbiera się osobiście w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 28 II piętro lub za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079 z póź. zm.) oraz art. 104 KPA.

Opracował

Joanna Koronkiewicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Joanna Koronkiewicz

Zatwierdził

Burmistrz Orzysza

Data sporządzenia

czwartek, 3 lip 2003 13:50

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 14:01

Pliki do pobrania:

Data dodania: czwartek, 3 lip 2003 13:50
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 14:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 paź 2007 08:53
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1205 razy