Urząd Miejski w Orzyszu

ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY AGRESYWNEJ

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 27), telefon 4237032 wew. 30. Złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu, w sekretariacie na I piętrze.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. We wniosku wnioskodawca powinien zawrzeć następujące informacje: - o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania, - o miejscu i warunkach w jakich wnioskodawca zamierza utrzymać psa.

Gdzie odebrać formularze:

Urzą Miejski, pokój nr 27, II piętro

Opłaty:

Skarbowa: - 5,- zł. od podania i 0,50 zł. od załącznika, - 76,- zł. za wydane zezwolenie - podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 135 poz. 1143 z 2002 r.).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy załatwiane są niezwłocznie - w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia, z obowiazkiem wniesienia opłaty skarbowej w znakach skarbowych w wysokości: - 5,- zł. za odwołanie i 0,50 zł. za każdy załącznik. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie urzędu (I piętro) lub przesłać pocztą.

Inne wskazówki, uwagi:

Zezwolenie odbiera się osobiście w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska , pokój nr 27, II piętro.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z 1998 roku, Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 715), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003 r. w spawie wykazu psów uznanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, po. 687 z 08.05.2003 r.).

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Teresa Tarka

Zatwierdził

Burmistrz Orzysza

Data sporządzenia

czwartek, 3 lip 2003 10:32

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 11:40
Data dodania: czwartek, 3 lip 2003 10:32
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 11:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 paź 2007 10:20
Opublikował(a): Teresa Tarka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1022 razy