Urząd Miejski w Orzyszu

SPORZĄDZANIE AKTU URODZENIA

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego ul. Giżycka 15 telefon: (087) 424 10 45

Wymagane dokumenty

1.Zgłoszenie urodzenia-zaświadczenie lekarskie
2.Skrócony odpis aktu małżeństwa rodziców (do wglądu)
- skrócony odpis aktu urodzenia matki (w przypadku dziecka pozamałżeńskiego)
3.Dowody osobiste rodziców.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Z chwilą zgłoszenia się z kompletem dokumentów jednego z rodziców.

Tryb odwoławczy:

0dwołanie składa się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 0lsztynie ul. Piłsudskiego 7/9.

Podstawa prawna:

art. 38-52 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986r.(Dz.U.Nr 36,poz.180 z późn.zmianami)
Kodeks Rodzinny i 0piekuńczy.

Data sporządzenia

środa, 2 lip 2003 10:22

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 07:49
Data dodania: środa, 2 lip 2003 10:22
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 07:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 maj 2016 14:47
Opublikował(a): Lucyna Czaban
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1329 razy