Urząd Miejski w Orzyszu

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 29, II piętro

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Gdzie odebrać formularze:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów można odebrać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 29, II piętro.

Opłaty:

- za podanie 5 zł.


- za wydanie decyzji 76 zł.
- za każdy załącznik 0,50 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Zezwolenie odbiera się osobiście w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 29 II piętro lub za pośrednictwem poczty po uprzednim uiszczeniu opłaty skrbowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079 z póź. zm.) oraz art. 104 KPA.

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Joanna Koronkiewicz

Zatwierdził

Burmistrz Orzysza

Data sporządzenia

wtorek, 1 lip 2003 08:16

Data zatwierdzenia

wtorek, 1 lip 2003 08:43

Pliki do pobrania:

Data dodania: wtorek, 1 lip 2003 08:16
Data upublicznienia: wtorek, 1 lip 2003 08:43
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 652 razy
Ilość edycji: 1