Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 lutego 2021

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Jan Aleszczyk - Burmistrz Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Kizling - Zastępca Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Władysław Paweł Pszczółkowski - Sekretarz Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Ewa Harłożyńska - Skarbnik Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Foszczyński - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krzysztof Grądzki - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wioletta Jolanta Kiewlak - Radna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mieczysław Kopańczyk - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogdan Kraszewski - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grzegorz Kraszewski - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Krawczyk - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Książek - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Edward Majewski - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aldona Mataj - Radna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Mikucka - Radna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Adam Myka - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Andrzej Antoni Rogiński - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wiesław Wasilewski - Przewodniczący Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Małgorzata Zielińska - Radna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Rakowska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mirosława Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Biały - Kierownik Samodzielnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Jankowski - Dyrektor Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Maria Polkowska- Krupa - Dyrektor Gimnazjum w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Dorota Jażdżewska - Kierownik Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanisław Duda - Członek Zarządu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Szewczyk - Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Joanna Kawecka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Maria Zielińska - Członek Zarządu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanisław Kuliś - Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Eugeniusz Krajewski - Członek Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Waldemar Sokołowski - Kierownik Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zenon Świeczko - Dyrektor Zarządu Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Danuta Szymankiewicz - Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Danuta Irena Gromko - Członek Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Włodkowska - Dyrektor Zespółu Szkół w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Kodas - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jan Aleszczyk - Burmistrz Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Ewa Harłożyńska - Skarbnik Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Władysław Paweł Pszczółkowski - Sekretarz Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Kizling - Zastępca Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wiesław Wasilewski - Przewodniczący Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Małgorzata Zielińska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Adam Myka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Foszczyński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krzysztof Grądzki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wioletta Jolanta Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mieczysław Kopańczyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Książek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogdan Kraszewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grzegorz Kraszewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Krawczyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Edward Majewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aldona Mataj - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Mikucka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Andrzej Antoni Rogiński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zenon Świeczko - Dyrektor Zarządu Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Maria Polkowska- Krupa - Dyrektor Gimnazjum w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Biały - Kierownik Samodzielnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanisław Duda - Członek Zarządu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Maria Zielińska - Członek Zarządu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Jankowski - Dyrektor Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Danuta Szymankiewicz - Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Waldemar Sokołowski - Kierownik Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Włodkowska - Dyrektor Zespółu Szkół w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Eugeniusz Krajewski - Członek Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Joanna Kawecka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Rakowska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Kodas - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Danuta Irena Gromko - Członek Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanisław Kuliś - Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Dorota Jażdżewska - Kierownik Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aneta Danuta Bagińska - p.o. Dyrektor Zespółu Szkół w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Rogińska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Szewczyk - Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mirosława Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tomasz Jakub Sulima - Burmistrz Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Maria Polkowska- Krupa - Zastępca Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Ewa Harłożyńska - Skarbnik Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Władysław Paweł Pszczółkowski - Sekretarz Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jan Aleszczyk - Burmistrz Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Kizling - Zastępca Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wiesław Wasilewski - Przewodniczący Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dorota Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mariusz Konrad Kaczorowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jarosław Marcinkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Mikucka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Małgorzata Zielińska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogdan Kraszewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mieczysław Kopańczyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Krawczyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wioletta Jolanta Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Foszczyński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Edward Majewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Andrzej Antoni Rogiński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Adam Myka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krzysztof Grądzki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aldona Mataj - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Książek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grzegorz Kraszewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Beata Chaberska - Dyrektor Gimnazjum w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aneta Danuta Bagińska - p.o. Dyrektor Zespółu Szkół w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Maria Polkowska- Krupa - Dyrektor Gimnazjum w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Szewczyk - Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanisław Kuliś - Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Joanna Kawecka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mirosława Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Kodas - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Włodkowska - Dyrektor Zespółu Szkół w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Biały - Kierownik Samodzielnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Dorota Jażdżewska - Kierownik Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Jankowski - Dyrektor Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Danuta Irena Gromko - Członek Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Waldemar Sokołowski - Kierownik Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Eugeniusz Krajewski - Członek Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Danuta Szymankiewicz - Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Rogińska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Rakowska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jarosław Kubrak - Członek Zarządu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Waldemar Kononiuk - Dyrektor Zarządu Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Maria Zielińska - Członek Zarządu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zenon Świeczko - Dyrektor Zarządu Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanisław Duda - Członek Zarządu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wiesław Wasilewski - Przewodniczący Rady - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Książek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Krawczyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wioletta Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Zielińska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mariusz Kaczorowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krzysztof Grądzki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Foszczyński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Mikucka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Bartkowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Edward Majewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dorota Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Andrzej Rogiński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aldona Mataj - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Adam Myka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Adam Myka - przewodniczący Rady - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Bartkowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zielińska Monika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grzymkowska-Tużnik Jolanta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sienkiewicz Dorota - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Romanowski Tomasz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rogiński Andrzej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pilarczyk Anna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nikołajuk Łukasz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mikucka Halina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Majewski Edward - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Książek Zbigniew - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krawczyk Zbigniew - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kaczorowski Mariusz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jasiński Zbigniew - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grądzki Krzysztof - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Szkoły Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Jankowskiego Dyrektora ZEC za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe Zenona Świeczki Dyrektora ZUK za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Szkoły Krystynę Kodas - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe Grażyny Zielińskiej Członka Zarządu ZUK za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe Stanisława Dudy Członka Zarządu ZUK za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Danuty Gromko - Członka Zarządu ZEC za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Eugeniusza Krajewskiego - Członka Zarządu ZEC za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Joanny Kaweckiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Kierownika ZRP Waldemara Sokołowskiego za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe Dyrektora ABK za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe Kierownika za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Kierownika MOPS za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe Dyrektora Domu Kultury za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majatkowe Kierownika Zespołu za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola Miejskiego za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Petycja złożona w interesie publicznym

Edycja wiadomości Petycja złożona w interesie publicznym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 lutego 2021

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa - [Wszystkie zmiany]

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 22 grudnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 23/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 lutego 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 513/11, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 513/11, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 336/3, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 336/3, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 lutego 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 25/09/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/09/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w najmu bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w najmu bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnego Adam Kazimierza Zaremba

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie Radnego Adam Kazimierza Zaremba - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnego Adam Kazimierza Zaremba

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie Radnego Adam Kazimierza Zaremba - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnego Edwarda Majewskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie Radnego Edwarda Majewskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 lutego 2021

Wiadomości

Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zmiana statutu sołectwa Dąbrówka

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana statutu sołectwa Dąbrówka - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej odrzuceniu oferty - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodano pytania i odpowiedzi do tresci zapytania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 lutego 2021

Wiadomości

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodano informację z otwarcia ofert. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 lutego 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemcy

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemcy - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 lutego 2021

Wiadomości

Urząd Stanu Cywilnego

Edycja wiadomości Urząd Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wymiana dowodu osobistego

Edycja wiadomości Wymiana dowodu osobistego - [Wszystkie zmiany]

Wymiana dowodu osobistego

Edycja wiadomości Wymiana dowodu osobistego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Edycja wiadomości Zgłoszenie utraty dowodu osobistego - [Wszystkie zmiany]

USC-15 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości USC-15 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

USC-17 Zgłoszenie Jubileuszu 50-lecia małżeństwa

Edycja wiadomości USC-17 Zgłoszenie Jubileuszu 50-lecia małżeństwa - [Wszystkie zmiany]

USC-16 Zaświadczenie zezwalające na zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego za granicą

Edycja wiadomości USC-16 Zaświadczenie zezwalające na zawarcie małżeństwa przez obywatela polskiego za granicą - [Wszystkie zmiany]

USC-15 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości USC-15 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

USC-13 Zmiana imienia i nazwiska

Edycja wiadomości USC-13 Zmiana imienia i nazwiska - [Wszystkie zmiany]

USC-12 Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości USC-12 Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

USC-12 Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości USC-12 Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

USC-11 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości USC-11 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

USC-10 Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Edycja wiadomości USC-10 Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - [Wszystkie zmiany]

USC-09 Sporządzenie aktu zgonu

Edycja wiadomości USC-09 Sporządzenie aktu zgonu - [Wszystkie zmiany]

USC-08 Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska

Edycja wiadomości USC-08 Powrót po rozwodzie do poprzedniego nazwiska - [Wszystkie zmiany]

USC-07 Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Edycja wiadomości USC-07 Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - [Wszystkie zmiany]

USC-06 Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC

Edycja wiadomości USC-06 Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC - [Wszystkie zmiany]

USC-05 Zaświadczenie o stanie cywilnym

Edycja wiadomości USC-05 Zaświadczenie o stanie cywilnym - [Wszystkie zmiany]

USC-04 Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

Edycja wiadomości USC-04 Zaświadczenie do ślubu konkordatowego - [Wszystkie zmiany]

USC-03 Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

Edycja wiadomości USC-03 Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC - [Wszystkie zmiany]

USC-02 Uznanie ojcostwa

Edycja wiadomości USC-02 Uznanie ojcostwa - [Wszystkie zmiany]

USC-01 Zgłoszenie urodzenia dziecka

Edycja wiadomości USC-01 Zgłoszenie urodzenia dziecka - [Wszystkie zmiany]

piątek, 12 lutego 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 101/4, obręb Góra

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 101/4, obręb Góra - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 lutego 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 587/3, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 587/3, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 24/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 24/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 25/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 03/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 03/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/10/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/10/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/01/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/01/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 09/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na sport

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie wyników konkursu ofert na sport - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodano zawiadomienie o wyborze wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 lutego 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 08/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 lutego 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku wyboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku wyboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 lutego 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 12/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 lutego 2021

Wiadomości

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych - [Wszystkie zmiany]

Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

XXXIII sesji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Dodanie nowej wiadomości: XXXII sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Plan postepowań o udzielenie zamówienia pubicznego na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - łącznik między budynkami szkoły - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnego Edwarda Majewskiego

Edycja wiadomości Zapytanie Radnego Edwarda Majewskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 lutego 2021

Wiadomości

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 513/1 m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 513/1 m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 26/4 m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 26/4 m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXX/227/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 22 grudnia 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXX/227/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 lutego 2021

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 lutego 2021

Wiadomości

Zarządzenie Nr 22/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/02/2021 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/02/2021 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 lutego 2021

Wiadomości

Oświadczenie Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 lutego 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 25 listopada 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: XXIX Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 25 listopada 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 25 listopada 2020 r.

Edycja wiadomości XXIX Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 25 listopada 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

XXX Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 22 grudnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: XXX Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 22 grudnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 27 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: XXXI Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 27 stycznia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 24 lutego 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: XXXII Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu 24 lutego 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian