Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 grudnia 2010

Wiadomości

Termin obrad II-ej Sesji Kadencji 2010-2014 Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad II-ej Sesji Kadencji 2010-2014 Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 grudnia 2010

Wiadomości

UCHWAŁA NR I/1/10 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 1 grudnia 2010r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/1/10 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 1 grudnia 2010r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR I/2/10 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 1 grudnia 2010r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/2/10 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 1 grudnia 2010r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR I/3/10 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 1 grudnia 2010r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/3/10 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 1 grudnia 2010r. - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 grudnia 2010

Wiadomości

KONKURS NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Dodanie nowej wiadomości: KONKURS NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH - [Wszystkie zmiany]

I SESJA RADY MIEJSKIEJ – 1 grudnia 2010

Dodanie nowej wiadomości: I SESJA RADY MIEJSKIEJ – 1 grudnia 2010 - [Wszystkie zmiany]

Burmistrz Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Uchwały RIO na temat budżetu na 2011r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały RIO na temat budżetu na 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 grudnia 2010

Wiadomości

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 257/2010 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 257/2010 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 258/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 258/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 259/2010 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 259/2010 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 260/2010 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 260/2010 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 265/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 265/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 266/2010 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 266/2010 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Dyżury Przewodniczącego Rady

Dodanie nowej wiadomości: Dyżury Przewodniczącego Rady - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane.Numer sprawy: RGI.IV.341-15/10.

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane.Numer sprawy: RGI.IV.341-15/10. - [Wszystkie zmiany]

z-ca Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: z-ca Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 grudnia 2010

Wiadomości

Zarządzenie nr 269/2010 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 269/2010 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 268/2010 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 268/2010 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 267/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 267/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XI/221/03 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2003 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XIV/224/03 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy z o.o. w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIV/269/09 Rady Mieskiej w Orzyszu z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIII/540/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie: udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nierucomości gruntowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLVIII/668/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Góra, gmina Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr L/371/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 grudnia 2010

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszj oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszj oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 grudnia 2010

Wiadomości

KOMISJA REWIZYJNA

Dodanie nowej wiadomości: KOMISJA REWIZYJNA - [Wszystkie zmiany]

KOMISJA GOSPODARCZO-FINANSOWA, INWESTYCJI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Dodanie nowej wiadomości: KOMISJA GOSPODARCZO-FINANSOWA, INWESTYCJI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO - [Wszystkie zmiany]

KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU ORAZ TURYSTYKI I PROMOCJI GMINY

Dodanie nowej wiadomości: KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU ORAZ TURYSTYKI I PROMOCJI GMINY - [Wszystkie zmiany]

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Dodanie nowej wiadomości: KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - [Wszystkie zmiany]

Wiesław Wasilewski

Dodanie nowej wiadomości: Dyżury Przewodniczącego Rady - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Przeznaczenie nieruchomości do wynajmu i dalszej dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości do wynajmu i dalszej dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 grudnia 2010

Wiadomości

Zarządzenie nr 281/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 281/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 280/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 280/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Maria Polkowska- Krupa - Zastępca Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Aneta Danuta Bagińska - p.o. Dyrektor Zespółu Szkół w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 271/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 271/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 272/2010 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 272/2010 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 273/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 273/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 274/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 274/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 275/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 275/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 276/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 276/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 277/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 277/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 278/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 278/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 279/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 279/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 282/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 282/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 grudnia 2010

Wiadomości

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 284/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 284/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY RGI.IV.341-16/10

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY RGI.IV.341-16/10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Agnieszka Beata Chaberska - Dyrektor Gimnazjum w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut MOPS 2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 grudnia 2010

Wiadomości

Protokół kontroli

Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 grudnia 2010

Wiadomości

Termin obrad III-ej Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad III-ej Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 grudnia 2010

Wiadomości

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - I etap

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 grudnia 2010

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 288/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 288/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 292/2010 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 292/2010 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 291/2010 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 291/2010 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 290/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 290/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 270/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 270/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 grudnia 2010

Wiadomości

Ogłoszenie o wyniku naboru

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyniku naboru - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 289/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 289/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 286/10 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 286/10 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 15 grudnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 15 grudnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 grudnia 2010

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian