Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana pracy USC w Orzyszu

W dniach 1 września 2023 roku – 30 lpaździernika 2023 roku USC w Orzyszu przyjmuje interesantów w godz. 15:30 – 18:00 W tych godzinach można załatwić wszystkie sprawy dotyczące akt stanu cywilnego. UWAGA! Sprawy dowodów osobistych, zameldowań i pozostałych spraw obywatelskich, załatwiane są normalnie w godz. pracy Urzędu 7:30-15:30 w pokoju 217.

Aktualnie uzyskanie odpisów aktów stanu cywilnego (aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu) możliwe jest w każdym USC na terenie kraju.

Odpis aktów stanu cywilnego uzyskać można również przez internet. Szczegóły znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

Wnioski o wydanie aktów dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta na parterze w budynku Ratusza. Wypełnione wnioski wraz z dowodem opłaty skarbowej można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach 7:30-15:30. O odbiorze odpisu aktu poinformujemy Państwa telefonicznie.

Sprawy dotyczące dowodów osobistych, zameldowań i pozostałych spraw obywatelskich załatwiane są normalnie w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30 w pok. 216, tel. 87 30 70 953. Nie ma możliowości załatwienia ich w godzinach popołudniowych.

W sprawach pilnych, informacji udziela Pani Joanna Drabent, pok. 117, tel. 600902883