Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Leszek Gryciuk - Zastępca Burmistrza

wtorek, 10 maj 2016 13:30

Teresa Nagórska - osoba upoważniona do wydawania decyzji adminstracyjnych

środa, 11 maj 2016 08:26

Aneta Wawiernia - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych

wtorek, 10 maj 2016 13:48

Monika Łępicka-Gij - Sekretarz Gminy

wtorek, 10 maj 2016 13:31

Krystyna Harłożyńska - Skarbnik Gminy

wtorek, 10 maj 2016 13:29