Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opiniowanie projektu podziału nieruchomości

czwartek, 19 gru 2013 14:22

Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

czwartek, 19 gru 2013 14:15

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

czwartek, 19 gru 2013 14:08

Zatwierdzenie podziału nieruchomości

czwartek, 19 gru 2013 14:05

Zaświdczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

środa, 15 maj 2013 15:19

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

środa, 15 maj 2013 15:13