Urząd Miejski w Orzyszu

WYDZIAŁ DOCHODÓW I WINDYKACJI

Naczelnik Wydziału

Aneta Wawiernia (pok. 25)
tel. 87 424 10 56
email: aneta.wawiernia@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- prowadzenie spraw w zakresie wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie gminy,
- wydawanie zaświadczeń,
- prowadzenie spraw wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym:
* potwierdzanie oświadczeń w sprawie osobistego prowadzenia gospodarstw rolnych wnioskującego
* potwierdzanie oświadczeń jako dowodu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych
* potwierdzanie oświadczeń o powierzchni użytków rolnych,
- prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

 

Inspektor ds. wymiaru podatków
Żaneta Makarewicz
(pok. 28)
tel. 87 424 10 54
email: zaneta.makarewicz@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- prowadzenie spraw w zakresie wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie miasta,
- wydawanie zaświadczeń,
- prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

 

Inspektor ds. poboru podatków i windykacji
Ewa Wasilewska
(pok. 28)
tel. 87 424 10 51
email: ewa.wasilewska@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- prowadzenie rachunkowości podatkowej stanowiących dochód gminy w zakresie:
* podatku od nieruchomości
* podatku rolnego
* podatku leśnego,
- kontrola terminowych wpłat należności,
- zwracanie i zaliczanie nadpłat,
- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
- prowadzenie egzekucji administracyjnej i sądowej we współpracy z kancelarią prawną w zakresie podatków wymienionych wyżej
* wystawianie upomnień
* wystawianie tytułów wykonawczych,
- sporządzanie wniosków o zabezpieczeniu wierzytelności hipoteką przymusową.

 

Inspektor ds. podatków, opłat lokalnych i windykacji
Agnieszka Dąbkowska
(pok. 28)
tel. 87 424 10 51
email: agnieszka.dabkowska@um.orzysz.pl

Zakres zadań:
- prowadzenie spraw w zakresie wymiar i poboru podatku od środków transportowych,
- prowadzenie spraw w zakresie wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych,
- pobieranie opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód gminy w zakresie:
* opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego
* opłaty adiacenckiej
* opłaty planistycznej
* opłaty targowej
* opłaty miejscowej
- wydawanie zaświadczeń,
- prowadzenie egzekucji administracyjnej i sądowej we współpracy z kancelarią prawną w zakresie podatków wymienionych wyżej
* wystawianie upomnień
- wystawianie tytułów wykonawczych,
- sporządzanie wniosków o zabezpieczeniu wierzytelności hipoteką przymusową.

 

Inspektor ds. działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, przeciwdziałania alkoholizmowi, rozliczeń czynszów i opłat za lokale mieszkalne i windykacji

Barbara Konopka  (pok. 28)

tel. 87 424 15 76

email: barbara.konopka@um.orzysz.pl

Zakres zadań:

- prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej,

- prowadzenie spraw z zakresu transportu drogowego,

- prowadzenie spraw z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- prowadzenie spraw wynikających z realizacji umowy o zarządzaniu gminnym zasobem nieruchomości.

Data powstania: czwartek, 28 maj 2015 13:03
Data opublikowania: piątek, 29 maj 2015 15:22
Data edycji: czwartek, 17 wrz 2015 08:08
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2205 razy
Ilość edycji: 1