Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 lipca 2023

Wiadomości

Konkurs na realizację zadania publicznego pn: „Orzysz - miejsce przyjazne zwierzętom".

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrza Orzysza w sprawie konkursu na realizację zadania publicznego pn: „Orzysz - miejsce przyjazne zwierzętom". - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wynikach konkursu na rozwój sportu w Gmienie Orzysz na rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wynikach konkursu na rozwój sportu w Gmienie Orzysz na rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 lipca 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 lipca 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - "Dostępny Samorząd"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - "Dostępny Samorząd" - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 lipca 2023

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Włodkowski - Burmistrz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Gryciuk - Zastępca Burmistrza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Kamińska - Skarbnik Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Nagórska - osoba upoważniona do wydawania decyzji adminstracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aneta Wawiernia - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Łępicka-Gij - Sekretarz Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Harłożyńska - Skarbnik Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Adam Myka - Przewodniczący Rady - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Bartkowska - Radna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krzysztof Grądzki - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Jasiński - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Krawczyk - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Książek - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Edward Majewski - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Mikucka - Radna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łukasz Nikołajuk - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Pilarczyk - Radna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Andrzej Rogiński - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tomasz Romanowski - Radny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dorota Sienkiewicz - Radna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Grzymkowska - Tużnik - Radna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Zielińska - Radna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogdan Kraszewski - Dyrektor ZSP w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Władysław Pszczółkowski - Prezes ZEC - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Rakowska - Dyrektor MOPS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grzegorz Sobotka - Prezes ZUK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Żuber - Dyrektor ZSP w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Chaberska - Dyrektor Gimnazjum - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Joanna Kawecka - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Szymankiewicz - Dyrektor Muzeum - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Rogińska - Dyrektor MOSiR - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Joanna Kamieniecka - Dyrektor Domu Kultury - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kamila Sokołowska - Dyrektor SDS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Robert Frączkowski - Dyrektor ZSP w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Włodkowski Burmistrz Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Kamińska - Skarbnik Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aneta Wawiernia - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Łępicka-Gij - Sekretarz Gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Myka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Krawczyk I Wiceprzewodniczący Rady - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Mikucka II Wiceprzewodnicząca Rady - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Bartkowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krzysztof Grądzki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Jasiński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbigniew Książek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Edward Majewski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łukasz Nikołajuk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Andrzej Rogiński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tomasz Romanowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dorota Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Grzymkowska - Tużnik - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Monika Zielińska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Władysław Pszczółkowski - Prezes ZEC w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grzegorz Sobotka - Prezes ZUK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Joanna Kawecka - Z-ca Dyrektora MOPS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kamila Sokołowska - Dyrektor SDŚ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Rogińska - Dyrektor MOSiR - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Żuber - Dyrektor ZSP w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Robert Frączkowski - Dyrektor ZSP w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogdan Kraszewski - Dyrektor ZSP w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Chaberska - Dyrektor Gimnazjum - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Joanna Kamieniecka - Dyrektor Domu Kultury - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Beata Danuta Szymankiewicz - Dyrektor Muzeum - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Rakowska - Dyrektor MOPS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 lipca 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 lipca 2023

Wiadomości

Zawiadomienie PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 lipca 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 lipca 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 lipca 2023

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 lipca 2023

Wiadomości

Interpalcja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpalcja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnego Krzysztofa Grądzkiego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Radnego Krzysztofa Grądzkiego - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 26/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 26/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Interpalcja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpalcja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnego Edwarda Majewskiego

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Edwarda Majewskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 lipca 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnej Wioletty Kiewlak

Edycja wiadomości Zapytanie Radnej Wioletty Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnej Wioletty Kiewlak

Edycja wiadomości Zapytanie Radnej Wioletty Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/05/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/05/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/05/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/05/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/05/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/05/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 23/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 24/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 24/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 25/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 27/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 27/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 28/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 29/06/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 29/06/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Aneta Wawiernia - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Aneta Wawiernia - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Monika Łępicka-Gij - Sekretarz Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Monika Łępicka-Gij - Sekretarz Gminy - [Wszystkie zmiany]

Anna Kamińska - Skarbnik Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Anna Kamińska - Skarbnik Gminy - [Wszystkie zmiany]

Beata Jażdżewska - Zastępca Burmistrza

Dodanie nowej wiadomości: Beata Jażdżewska - Zastępca Burmistrza - [Wszystkie zmiany]

Zbigniew Włodkowski - Burmistrz Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zbigniew Włodkowski - Burmistrz Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Wioletta Rajkiewicz - osoba upowżniona do wydawania decyzji administracyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Wioletta Rajkiewicz - osoba upowżniona do wydawania decyzji administracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Hanna Januszewska - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Hanna Januszewska - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Joanna Kawecka - Dyrektor MOPS w Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Joanna Kawecka - Dyrektor MOPS w Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Kamila Sokołowska - Dyretor ŚDS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Kamila Sokołowska - Dyretor ŚDS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Grzegorz Ariel Sobotka - Prezes PUK w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Grzegorz Ariel Sobotka - Prezes PUK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Emilia Pływacz - Dyrektor ZSP w Dąbrówce

Dodanie nowej wiadomości: Emilia Pływacz - Dyrektor ZSP w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Bogdan Kraszewski - Dyektor ZSP w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Bogdan Kraszewski - Dyektor ZSP w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Jolanta Żuber - Dyrektor ZSP w Okartowie

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Żuber - Dyrektor ZSP w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Joanna Kamieniecka - Dyrektor Polany Kultury w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Joanna Kamieniecka - Dyrektor Polany Kultury w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Łukasz Nikołajuk - Dyrektor MOSiR w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Łukasz Nikołajuk - Dyrektor MOSiR w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Beata Szymankiewicz - Dyrektor Muzeum w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Beata Szymankiewicz - Dyrektor Muzeum w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 03/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 03/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 lipca 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 lipca 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 lipca 2023

Wiadomości

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 lipca 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 10/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 09/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 lipca 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 20/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21/07/2023 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/07/2023 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian