Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 lutego 2009

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 lutego 2009

Wiadomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dalszej dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dalszej dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr X/133/03 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 lutego 2009

Wiadomości

Zarządzenie nr 15/09

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 15/09 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XVI/106/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie: programu współpracy na 2008r.Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 maja 2008r. w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XX/147/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 maja 2008r. w sprawie: rozstrzygnięcia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 lutego 2009

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 lutego 2009

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 lutego 2009

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 lutego 2009

Wiadomości

Ogłoszenie naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naborze - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ORZYSZA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 lutego 2009

Wiadomości

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH POZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W GMINIE ORZYSZ WYDANE NA PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH POZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W GMINIE ORZYSZ WYDANE NA PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 lutego 2009

Wiadomości

Zawiadomienie o terminie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o terminie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 lutego 2009

Wiadomości

Zarządzenie Nr 30/09 w sprawie ustalenia regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 30/09 w sprawie ustalenia regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 lutego 2009

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 lutego 2009

Wiadomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dalszej dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dalszej dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian