Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 sierpień 2015

Wiadomości

Zarządzenie Nr 181/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 181/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 188/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 188/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 190/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 190/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 sierpień 2015

Wiadomości

Referendum Ogólnokrajowe 2015

Dodanie nowej wiadomości: Państwowa Komisja Wyborcza - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Radnej Elżbiety Bartkowskiej - [Wszystkie zmiany]

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Leszek Gryciuk - Zastępca Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Leszek Gryciuk - Zastępca Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Bogdan Kraszewski - Dyrektor SP w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Bogdan Kraszewski - Dyrektor SP w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Agnieszka Beata Chaberska - Dyrektor Gimnazjum w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Agnieszka Beata Chaberska - Dyrektor Gimnazjum w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Bożena Stankiewicz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Stankiewicz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Mirosława Majewska - Dyrektor SP w Okartowie

Dodanie nowej wiadomości: Mirosława Majewska - Dyrektor SP w Okartowie - [Wszystkie zmiany]

Aneta Danuta Bagińska - Dyrektor ZS w Dąbrówce

Dodanie nowej wiadomości: Aneta Danuta Bagińska - Dyrektor ZS w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Robert Frączkowski - p.o. Dyrektor ZS w Dąbrówce

Dodanie nowej wiadomości: Robert Frączkowski - p.o. Dyrektor ZS w Dąbrówce - [Wszystkie zmiany]

Beata Jażdżewska - Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Beata Jażdżewska - Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Władysław Pszczółkowski - Prezes ZEC w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Władysław Pszczółkowski - Prezes ZEC w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zbigniew Jankowski - Prezes ZEC w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zbigniew Jankowski - Prezes ZEC w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Danuta Gromko - członek Zarządu ZEC w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Danuta Gromko - członek Zarządu ZEC w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Waldemar Kononiuk - Dyrektor ZUK w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Waldemar Kononiuk - Dyrektor ZUK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Grażyna Zielińska - członek Zarządu ZUK w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Zielińska - członek Zarządu ZUK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Grzegorz Ariel Sobotka - Prezes ZUK w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Grzegorz Ariel Sobotka - Prezes ZUK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Jolanta Rakowska - Dyrektor MOPS w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Rakowska - Dyrektor MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Jolanta Rakowska - Dyrektor MOPS w Orzyszu

Edycja wiadomości Jolanta Rakowska - Dyrektor MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Jolanta Rakowska - Dyrektor MOPS w Orzyszu

Edycja wiadomości Jolanta Rakowska - Dyrektor MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Jolanta Rakowska - Dyrektor MOPS w Orzyszu

Edycja wiadomości Jolanta Rakowska - Dyrektor MOPS w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Beata Szymankiewicz - Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu, Dyrektor Muzeum

Dodanie nowej wiadomości: Beata Szymankiewicz - Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Anna Rogińska - Dyrektor MOSiR w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Anna Rogińska - Dyrektor MOSiR w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Waldemar Sokołowski - Kierownik ZRP w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Waldemar Sokołowski - Kierownik ZRP w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Kamila Sokołowska - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych, Dyrektor SDS

Dodanie nowej wiadomości: Kamila Sokołowska - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Stanisław Kuliś - Dyrektor ABK w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Stanisław Kuliś - Dyrektor ABK w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 sierpień 2015

Wiadomości

Zarządzenie Nr 187/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 187/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 186/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 186/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 184/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 184/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 185/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 185/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 195/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 195/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 194/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 194/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 192/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 192/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 193/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 193/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 sierpień 2015

Wiadomości

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 sierpień 2015

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Z a r z ą d z e n i e Nr 192 /15

Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 192 /15 - [Wszystkie zmiany]

Z a r z ą d z e n i e Nr 193/15

Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 193/15 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 sierpień 2015

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 272/6 - obręb Nowe Guty

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość o nr geod. 272/6 - obręb Nowe Guty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 sierpień 2015

Wiadomości

Zarządzenie Nr 199/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 199/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Informacja Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 sierpień 2015

Wiadomości

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 14 sierpnia 2015r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 14 sierpnia 2015r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 sierpień 2015

Wiadomości

Aneta Inga Wawiernia - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Aneta Inga Wawiernia - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Teresa Nagórska - osoba upoważniona do wydawiania decyzji administracyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Teresa Nagórska - osoba upoważniona do wydawiania decyzji administracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Monika Łępicka-Gij - Sekretarz Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Monika Łępicka-Gij - Sekretarz Gminy - [Wszystkie zmiany]

Krystyna Harłożyńska - Skarbnik Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Krystyna Harłożyńska - Skarbnik Gminy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 sierpień 2015

Wiadomości

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 205/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 205/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 206/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 206/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 sierpień 2015

Wiadomości

Informacja Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 sierpień 2015

Wiadomości

Termin obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 152/55

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 152/55 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 513/11.

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 513/11. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 sierpień 2015

Wiadomości

WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - sprzedaż nieruchomości lokalowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 sierpień 2015

Wiadomości

Zarządzenie Nr 198/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 198/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 197/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 197/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 196/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 196/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 216/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 216/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 214/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 214/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 213/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 213/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 212/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 212/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 209/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 209/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 211/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 211/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 210/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 210/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 208/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 208/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 207/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 207/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 206/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 206/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 205/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 205/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 203/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 203/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 201/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 201/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 200/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 200/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 199/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 199/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu sieci wodociągowej dla wsi Dziubiele

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu sieci wodociągowej dla wsi Dziubiele - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 sierpień 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 152/64

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 152/64 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr RIO.IV-244/15

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr RIO.IV-244/15 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 217/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 217/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 218/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 218/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 219/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 219/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarzadzenie Nr 222/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarzadzenie Nr 222/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 222/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 222/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 sierpień 2015

Wiadomości

Zarządzenie Nr 221/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 221/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 191/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 191/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 224/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 224/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 225/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 225/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 223/2015 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 223/2015 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Elżbieta Bartkowska

Dodanie nowej wiadomości: Elżbieta Bartkowska - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Dziubiele

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Dziubiele - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 sierpień 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 83/7

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dz. 83/7 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian