Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 czerwca 2007

Wiadomości

OGLOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGLOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 czerwca 2007

Wiadomości

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 czerwca 2007

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 czerwca 2007

Wiadomości

Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 czerwca 2007

Wiadomości

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 czerwca 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 czerwca 2007

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Orzysza z dnia 14 czerwca 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Orzysza z dnia 14 czerwca 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 czerwca 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola Miejskiego za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Kierownika Zespołu za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Dyrektora Domu Kultury za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika MOPS za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Kierownika za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Dyrektora ABK za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe ZUK za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZEC za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Danuty Gromko - Członka Zarządu ZEC za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Eugeniusza Krajewskiego - Członka Zarządu ZEC za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie Majątkowe z-ca Burmistrza za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie Majątkowe Burmistrza za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Stanisława Dudy Członka Zarządu ZUK za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe Grażyny Zielińskiej Członka Zarządu ZUK za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Skarbnik Gminy za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Joanny Kaweckiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 czerwca 2007

Wiadomości

Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 czerwca 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Burmistrza z dnia 3 stycznia 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 czerwca 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja MOPS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 czerwca 2007

Wiadomości

Zmiana terminów dyżurów radnych

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana terminów dyżurów radnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka z dnia 28 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Wiesława Wasilewskiego z dn. 18 grudnia 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego Jacka Foszczyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Grądzkiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Grądzkiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego Wioletty Jolanty Kiewlak - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego Mieczysława Kopańczyka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 czerwca 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego Bogdana Kraszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego Grzegorza Kraszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Krawczyka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Książka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego Edwarda Majewskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego Aldony Mataj - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego Haliny Mikuckiej - [Wszystkie zmiany]

Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego Adama Myki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego Andrzeja Antoniego Rogińskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Wiesława Wasilewskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego Moniki Małgorzaty Zielińskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 czerwca 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian