Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 listopada 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 listopada 2020

Wiadomości

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 listopada 2020

Wiadomości

Informacja o wyniku wyboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku wyboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 listopada 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony

Dodano link do zdalnej sesji otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki z konsultacji społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki z konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 listopada 2020

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/10/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/10/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/10/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/10/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 27/10/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 27/10/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 28/10/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/10/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 3/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 listopada 2020

Wiadomości

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 listopada 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Samorządowe Instytucje Kultury

zmiana nazwy Domu Kultury - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - przystań kajkowa

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - przystań kajkowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 listopada 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/11/2020

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/11/2020 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemcy

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 listopada 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Wspólne posiedzenie Stałych Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 listopada 2020

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 listopada 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 12/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 09/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Termin obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 października 2020 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLVIII/352/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 stycznia 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVIII/352/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 listopada 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 41/5, Drozdowo

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 41/5, Drozdowo - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 listopada 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 498/2, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 498/2, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 249/3, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 249/3, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 581/3, m. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - dz. 581/3, m. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 146/15, miasto Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 146/15, miasto Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - inspektor nadzoru

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - inspektor nadzoru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 listopada 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Dodano załącznik - klauzule informacyjna z zakresu RODO - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodano plik Pytania i odpowiedzi w toku postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 listopada 2020

Wiadomości

Komunikat

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodano modyfikację zapytania ofertowego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 listopada 2020

Wiadomości

Interpelacja Radnego Adama Myki

Edycja wiadomości Interpelacja Radnego Adama Myki - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnego Adama Kazimierza Zaremba

Edycja wiadomości Zapytanie Radnego Adama Kazimierza Zaremba - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnego Adama Myki

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Radnego Adama Myki - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Radnego Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnego Dariusza Kizlinga

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie Radnego Dariusza Kizlinga - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie Radnej Haliny Mikuckiej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 25/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/11/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/11/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian