Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 lutego 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 25/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 lutego 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 lutego 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Zakładu Usług Komunalnych Spółki Gminy w Orzyszu Spółki z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXVI/255/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 marca 2017 r

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVI/255/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 marca 2017 r w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXVI/254/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 marca 2017 r

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVI/254/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 marca 2017 r w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/306/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/306/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Orzysz na lata 2014-2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LIV/399/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lipca 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIV/399/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr LIII/390/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr LIII/390/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/334/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 maja 2010 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/334/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2011r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Orzysz pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizacje inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/292/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/292/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/291/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/291/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim na wspólną realizację zadania pn. ,, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4660N ( ulicy Wyzwolenia) w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXI/204/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 października 2016 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXI/204/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 października 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Zakładu Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki Gminy z siedzibą w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Orzysz na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 - 2018" - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/132/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/133/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/133/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/130/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/130/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Orzysz. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Orzysz na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie nieekologicznych źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIV/98/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 listopada 2007r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/98/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: przystąpienie Gminy Orzysz do Stowarzyszenia "Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Południowe". - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIV/99/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2008r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/99/07 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie: przystąpienie Gminy Orzysz do Stowarzyszenia "Euroregion Niemen". - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXVIII/191/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXVIII/191/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 1 do gminnego programu ,,Orzyska Karta Dużej Rodziny" - Katalog ulg/zwolnień w ramach Orzyskiej Karty Dużej Rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 lutego 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 40/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 40/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 39/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 39/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 37/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 37/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 36/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 36/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 06/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 06/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 05/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 05/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 04/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 04/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 03/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 03/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 02/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 02/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 01/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 01/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 lutego 2020

Wiadomości

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk

Edycja wiadomości Interpelacja Radnej Anny Pilarczyk - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dzialka 188/4, Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - dzialka 188/4, Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 11/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 09/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 09/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 08/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 08/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 07/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 07/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 lutego 2020

Wiadomości

Ogłoszenie - wybór operatora konkursu na realizację programu "Wspólne podwórko 2020".

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - wybór operatora konkursu na realizację programu "Wspólne podwórko 2020". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 lutego 2020

Wiadomości

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych - [Wszystkie zmiany]

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI - Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 lutego 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 lutego 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/12/2019 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/12/2019 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 35/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 35/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 34/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 34/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 31/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 31/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 29/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 29/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 30/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 30/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 28/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 27/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 27/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 26/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 26/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 25/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 24/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 24/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 20/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 16/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 lutego 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - działka 92/3, Strzelniki

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - działka 92/3, Strzelniki - [Wszystkie zmiany]

Uniewaznienie postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Uniewaznienie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 lutego 2020

Wiadomości

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal usługowy, ul. Ogrodowa 1/2 w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal usługowy, ul. Ogrodowa 1/2 w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - działka 141/2, Ogródek

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - działka 141/2, Ogródek - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - działka 214/2, Ogródek

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - przetarg ustny ograniczony - działka 214/2, Ogródek - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 32/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 32/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 33/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 33/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 lutego 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 41/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 41/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 lutego 2020

Wiadomości

Termin obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 42/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 42/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 38/01/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 38/01/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 36/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 36/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 37/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 37/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 lutego 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 40/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 40/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 38/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 38/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 39/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 39/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 lutego 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 41/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 41/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 43/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 43/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 44/02/2020 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 44/02/2020 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 lutego 2020

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Pomoc finansowa dla rolników planujących restrukturyzację gospodarstwa

Dodanie nowej wiadomości: Pomoc finansowa dla rolników planujących restrukturyzację gospodarstwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 lutego 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 lutego 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Ocena jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Ocena jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 lutego 2020

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian