Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 kwietnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Tomasz Jakub Sulima - Burmistrz Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ewa Maria Polkowska- Krupa - Zastępca Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Jan Aleszczyk - Burmistrz Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Krystyna Ewa Harłożyńska - Skarbnik Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Dariusz Kizling - Zastępca Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wiesław Wasilewski - Przewodniczący Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchmości gruntowych w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie przetargów - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Tomasz Jakub Sulima - Burmistrz Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Informacja z konsultacji społecznych

Edycja wiadomości Informacja z konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 47/11 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 47/11 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 46/11 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 46/11 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchmości gruntowych w Orzyszu

Edycja wiadomości Ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchmości gruntowych w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nadzór Inwestorski, nr postępowania ZUK.272.2.2011

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nadzór Inwestorski, nr postępowania ZUK.272.2.2011 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 kwietnia 2011

Wiadomości

Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 49/2011 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 50/2011 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 51/2011 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 52/2011 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o otwartym konkursie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o otwartym konkursie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 kwietnia 2011

Wiadomości

Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu ogłasza

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu ogłasza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 kwietnia 2011

Wiadomości

Zarządzenie nr 52 /11 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 52 /11 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 kwietnia 2011

Wiadomości

Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 53/2011 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 54/2011 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 55/2011 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 56/2011 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 57/2011 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 58/2011 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 59/2011 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 60/2011 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 61/2011 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 62/2011 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 63/2011 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 64/2011 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 65/2011 - [Wszystkie zmiany]

Z a r z ą d z e n i e Nr 35/11

Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 35/11 - [Wszystkie zmiany]

Z a r z ą d z e n i e Nr 36/11

Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 36/11 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty postępowanie nr RGI.271.2.2011

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty postępowanie nr RGI.271.2.2011 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 kwietnia 2011

Wiadomości

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. promocji Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. promocji Gminy - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 kwietnia 2011

Wiadomości

Przeznaczenie nieruchomości gruntowych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości gruntowych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Przeznaczenie do najmu pomieszczeń gospodarczych

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie do najmu pomieszczeń gospodarczych - [Wszystkie zmiany]

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 kwietnia 2011

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Protokół z V Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 lutego 2011 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z V Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 lutego 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 kwietnia 2011

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NR POSTĘPOWANIA ZUK.271.2.2011

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NR POSTĘPOWANIA ZUK.271.2.2011 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 kwietnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Dorota Sienkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Mariusz Konrad Kaczorowski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jarosław Marcinkiewicz - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wiesław Wasilewski - Przewodniczący Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 kwietnia 2011

Wiadomości

Opinia RIO z dnia 08.04.2011r.

Dodanie nowej wiadomości: Opinia RIO z dnia 08.04.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko Głównego Księgowego w ZRP w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko Głównego Księgowego w ZRP w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 kwietnia 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O KONKURSIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O KONKURSIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O KONKURSIE - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwaertał 2011r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwaertał 2011r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr postępowania ZUK.271.2.2011

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr postępowania ZUK.271.2.2011 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi nr postępowanie RGI.271.2.2011

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi nr postępowanie RGI.271.2.2011 - [Wszystkie zmiany]

Termin obrad VII-ej Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad VII-ej Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 kwietnia 2011

Wiadomości

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Robót Publicznych w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Robót Publicznych w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 kwietnia 2011

Wiadomości

Lokalny Program Rewitalizacji Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Lokalny Program Rewitalizacji Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 kwietnia 2011

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian