Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę w zakresie nadzoru inwestorskiego o wartości szacunowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

2015-06-18 08:38 - Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na usługę w zakresie nadzoru inwestorskiego o wartości szacunowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

2015-06-24 15:48 - odpowiedź na zapytanie do zaproszenia ofertowego

Przejdź do wiadomości