Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-07-21 15:44 - Dodanie nowej wiadomości: UZNANIE POBOROWEGO ORAZ ŻOŁNIERZA ODBYWAJĄCEGO ZASADNICZĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY.

2015-07-07 08:43 - aktualizacja danych

2023-11-28 15:27 - Skasowanie wiadomości o tytule: UZNANIE POBOROWEGO ORAZ ŻOŁNIERZA ODBYWAJĄCEGO ZASADNICZĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY.

Przejdź do wiadomości