Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -P.N. NA PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH I GOSPODARSTW ROLNYCH WE WSI GAUDYNKI GMINA ORZYSZ

2015-06-19 14:10 - Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -P.N. NA PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH I GOSPODARSTW ROLNYCH WE WSI GAUDYNKI GMINA ORZYSZ

2015-07-01 15:47 - Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dotyczy zmiany kryteriów oceny ofert)

2015-07-01 17:05 - Zapytania 1,2 do SIWZ Wyjaśnienia do treści SIWZ 1.07.2015

2015-07-02 15:30 - zapytanie nr 3 i odpowiedź na zapytanie

Przejdź do wiadomości