Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zawadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

2012-12-05 12:44 - Dodanie nowej wiadomości: Zawadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

2012-12-07 09:20 - Zmiana długości sieci wodociągowej wynika ze zmienionego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2012-12-07 09:21 - Zmiana długości sieci wodociągowej z 3100m na 3300 m.

Przejdź do wiadomości