Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

2008-08-13 15:29 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

2008-08-25 12:36 - W pkt.4 słownie wpisano kwotę dwanaście tysięcy złotych w miejsce mylnie wpisanej kwoty słownej trzydzieści sześc tysięcy zło tych

Przejdź do wiadomości