Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

2018-08-08 14:32 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

2018-08-13 14:53 - Dodano pytania i odpowiedzi do tresci SIWZ

2018-08-13 15:04 - Dodano zmianę ogłoszenie BZP

2018-08-16 15:57 - Dodano odpowiedzi na pytania do tresci SIWZ II

2018-09-12 12:28 - Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości