Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

2018-05-17 12:52 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

2018-05-29 14:00 - Dodano plik- pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

2018-06-04 15:05 - Dodano informację z otwarcia ofert

Przejdź do wiadomości