Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIV/170/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r.

2020-07-08 15:27 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIV/170/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orzysz za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz

Przejdź do wiadomości