Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XVI/99/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r.

2019-11-06 11:53 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XVI/99/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2019-11-19 14:40 - Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/99/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Przejdź do wiadomości