Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XI/69/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2019 r.

2019-07-03 07:00 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XI/69/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orzysz za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.

Przejdź do wiadomości