Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2019 r.

2019-04-04 10:14 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Orzyszu do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu.

Przejdź do wiadomości