Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LIII/386/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r.

2018-07-09 09:28 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LIII/386/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Orzysz do projektu ,, Do it with joy” realizowanego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska”

Przejdź do wiadomości