Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIX/357/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2018 r.

2018-03-06 14:47 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIX/357/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Orzysz w 2018 roku

Przejdź do wiadomości