Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVI/340/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

2017-12-06 12:50 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVI/340/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu

Przejdź do wiadomości