Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLVI/333/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

2017-12-06 12:44 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLVI/333/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Przejdź do wiadomości