Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIV/320/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 września 2017 r.

2017-10-03 15:27 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIV/320/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Piskiemu, na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją w roku 2017 gali Wilka i Wilczka Piskiego.

Przejdź do wiadomości