Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIII/308/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2017 r.

2017-09-13 10:45 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIII/308/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Przejdź do wiadomości