Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLI/292/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r.

2017-06-30 08:05 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLI/292/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Orzysz

2020-02-05 09:58 - Edycja wiadomości Uchwała Nr XLI/292/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Orzysz

Przejdź do wiadomości