Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr X/56/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r.

2015-06-24 14:28 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr X/56/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orzysz za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżety wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.

Przejdź do wiadomości