Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2011r.

2011-07-07 08:42 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Orzysz pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizacje inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

2020-02-05 09:52 - Edycja wiadomości Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Orzysz pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na realizacje inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przejdź do wiadomości