Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2005-12-23 14:00 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr XXXVII/572/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 26 października2005r. w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych

2007-01-08 12:31 - Skasowanie wiadomości o tytule: U C H W A Ł A Nr XXXVII/572/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia z dnia 26 października2005r. w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych

Przejdź do wiadomości