Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLV/334/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 maja 2010 r.

2010-06-02 15:09 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLV/334/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz.

2020-02-05 09:47 - Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/334/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Orzysz.

Przejdź do wiadomości