Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Klauzula informacyjna dotycząca załatwianych spraw w trybie art. 122h Kodeksu postępowania administracyjnego

2020-04-09 13:36 - Dodanie nowej wiadomości: Klauzula informacyjna dotycząca załatwianych spraw w trybie art. 122h Kodeksu postępowania administracyjnego

Przejdź do wiadomości