Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

2019-03-28 10:27 - Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Ochrony Danych Oosbowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

2019-03-28 10:28 - ustawiono wiadomość jako 1.

Przejdź do wiadomości