Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

2018-07-13 18:46 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

2018-08-23 15:00 - Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-09-10 09:39 - Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Przejdź do wiadomości