Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

2018-06-21 14:47 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- przetarg nieograniczony

2018-07-02 15:18 - Dodano załącznik Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

2018-07-04 11:58 - Dodano pytania i odpowiedzi do tresci SIWZ- II

2018-08-08 08:05 - Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.

Przejdź do wiadomości