Urząd Miejski w Orzyszu

Zmiany dla wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji gosp. wodno ściekowej oraz przebudowy systemu kanalizacji deszczowej

2015-05-19 15:22 - Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji gosp. wodno ściekowej oraz przebudowy systemu kanalizacji deszczowej

2015-05-22 13:31 - zmiana terminu składania ofert

2015-06-02 10:21 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr1 i zadanie nr2

Przejdź do wiadomości