Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony na roboty budowlaneNumer sprawy: RGI.271.4.2014.KCH. Nazwa zadania: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I OSP W MIEJSCOWOŚCI GÓRA- Etap I stan surowy zamknięty.

2014-09-15 15:12 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na roboty budowlaneNumer sprawy: RGI.271.4.2014.KCH. Nazwa zadania: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I OSP W MIEJSCOWOŚCI GÓRA- Etap I stan surowy zamknięty.

2014-09-18 14:58 - dodano plik zapytanie 1 do SIWZ ,dodano plik wyjaśnienie 1 do treści SIWZ

2014-09-24 12:12 - zapytanie nr 2 do SIWZ oraz odpowiedż na zapytanie.

Przejdź do wiadomości