Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXV/183/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 października 2008r.

2008-11-05 12:13 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXV/183/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 października 2008r. w sprawie: uzgodnienie rozporządzenia Wojewody Warm.Maz. w sprawie Obszru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich.

Przejdź do wiadomości