Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXV/182/08 Rady Miejskiej w Ozyszu z dnia 29 października 2008r.

2008-11-05 12:09 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXV/182/08 Rady Miejskiej w Ozyszu z dnia 29 października 2008r. w sprawie: uzgodnienie projektu rozporządzenia Wojewody Warm.Maz. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Przejdź do wiadomości