Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2008-06-04 08:17 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 maja 2008r. w sprawie: przyjęcie programu Gminny System Profilaktyki i opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2013.

2008-08-25 14:27 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 maja 2008r. w sprawie:

2009-02-04 09:15 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 maja 2008r. w sprawie:

Przejdź do wiadomości