Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LXIV/480/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r.

2023-07-24 14:23 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LXIV/480/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

2023-08-11 08:45 - dołączono rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody

Przejdź do wiadomości